Skip to content

PREZENTYJEMY PAŃSTWU TABLICĘ POPRAWNEGO DOBORU FILTRÓW PÓŁMASEK OCHRONNYCH:

 

GAŁĄŹ PRZEMYSŁU Szkodliwa substancja/Ryzyko Sugerowany filtr
P2/P3 P2/P3 z węglem aktywnym A1P3 B1P3
Rolnictwo Kurz od zbóż V      
  Pestycydy        
Motoryzacja Opary lakierów do 5000ppm        
Budownictwo Pył Krzemionkowy V      
  Opary lakierów do 1000ppm     V  
  Azbest V      
  Pleśnie   V V  
  Pył z Betonu V      
Materiały Budowlane Pył Kamienny V      
  Pył z Kruszyw V      
  Pył z Drewna V      
  Pył z Cementu V      
Spożywczy Drobiarstwo V      
  Sproszkowany Nabiał V      
Przemysł/Produkcja Włókna Szklane V      
  Cykloheksan        
  Włókna Kompozytowe V      
  Rozpuszczalniki     V  
  Opary Ołowiu V      
  Chlor       V
  Formaldehyd       V
  Kwas Solny(tylko gas)        
  Kwas Solny(proszek)        
  Chemikalia na bazie amoniaku        
Górnictwo Pył Węglowy V      
  Pył Krzemionkowy V      
Spawanie i Metalurgia Matale(wszystkie) V V    
  Malowanie metali(naprawy)     V