Maski i półmaski

ochronne z wymiennymi filtrami

Wagi

porcjowe

Separatory

powietrzne

Półmaska ochronna Air-Ace
Najmniejszy opór przy oddychaniu ze wszystkich dostępnych półmasek na świecie!
Posiada filtry wymienne:
P2(R), 
z węglem aktywnym.
Posiada osłonę twarzy Visor i części zapasowe.

Półmaska ochronna Elipse
Idealna dla lakierników.
Posiada filtry wymienne:
A1P3(R) oraz
P3(R) HESPA+

Automatyczne wagi porcjowe do kontroli zużycia wszelkich sypkich materiałów.
Jedno komorowe i dwukomorowe.

Separatory powietrzne do wstępnego czyszczenia i segregacji głównie ziarna, peletu, granulatów z tworzyw

 

Prezentacja wszystkich cech – i zalet – maski Air-Ace.
demonstracja skuteczności filtrowania. To trzeba zobaczyć!