Maski i półmaski

ochronne z wymiennymi filtrami

Wagi

porcjowe

Separatory

powietrzne

Klientów związanych ze służbą zdrowia prosimy o kontakt w sprawie zamówienia półmaski Air-Ace z naszym przedstawicielem tej branży, firmą MEDI KOLL, tel +48618478810, email: medikoll@medikoll.com.pl
 

Półmaska ochronna Air-Ace to najniższe koszty użytkowania i niespotykana swoboda oddechu
Wymienne filtry:
P2(R), i węglowym

Półmaska ochronna Elipse
Idealna dla lakierników.
Posiada filtry wymienne:
A1P3(R) oraz
P3(R) HESPA+

Automatyczne wagi porcjowe do kontroli zużycia i sterowania zadawaniem pasz i wszelkich sypkich materiałów. 

Separatory powietrzne do wstępnego czyszczenia i segregacji zbóż i wszelkich sypkich materiałów

 

Prezentacja wszystkich cech – i zalet – maski Air-Ace.
demonstracja skuteczności filtrowania. To trzeba zobaczyć!