Maski i półmaski

ochronne z wymiennymi filtrami

Wagi

porcjowe

Separatory

powietrzne

Klientów związanych z służbą zdrowia prosimy o kontakt w sprawie zamówienia półmaski Air-Ace z naszym przedstawicielem od tej branży, firmą MEDI KOLL, tel +48618478810, email: medikoll@medikoll.com.pl
W związku z licznymi zapytaniami, czy półmaska Air -Ace zabezpiecza przed wirusami, informujemy, że jest ona wyposażona we filtr klasy P2 (R), a ten zgodnie z oświadczeniem wydanym przez WHO zabezpiecza drogi oddechowe w wystarczający sposób. L I N K do zaleceń PTS i sposobu użycia maski Air Ace. Niemniej każda osoba dokonująca zakupu stosuje półmaskę Air-Ace z filtrem P2(R) na własną odpowiedzialność.
Link do oficjalnego oświadczenia wydanego przez WHO: 
(kliknij):
 advice-on-the-use-of-masks-2019-ncov

Półmaska ochronna Air-Ace to najniższe koszty użytkowania i niespotykana swoboda oddechu
Wymienne filtry:
P2(R), i węglowym

Półmaska ochronna Elipse
Idealna dla lakierników.
Posiada filtry wymienne:
A1P3(R) oraz
P3(R) HESPA+

Automatyczne wagi porcjowe do kontroli zużycia i sterowania zadawaniem pasz i wszelkich sypkich materiałów. 

Separatory powietrzne do wstępnego czyszczenia i segregacji zbóż i wszelkich sypkich materiałów

 

Prezentacja wszystkich cech – i zalet – maski Air-Ace.
demonstracja skuteczności filtrowania. To trzeba zobaczyć!